Android

GeoMap v1.1.0

В GeoMap версия 1.1.0 е налична нова функционалност за добавяне на точки от текстови файлове (*.txt).

Файловете трябва да се поставят в директория Download/GeoMap на вашето устройство.

Пример: sdcard/Download/GeoMap/rgo-sofia.txt

Структурата на файловете трябва да бъде следната:

pnt,latitude,longitude,elevation,description

където:

  • pnt – номер на точка;
  • latitude – географска ширина в десетични градуси;
  • longitude – географска дължина в десетични градуси;
  • elevation – надморска височина;
  • description – описание.

Пример за един запис:

pt100,42.50,24.75,500.000,new point

Всички полета са задължителни!

Всеки запис на точка трябва да бъде на нов ред.

За разделител трябва да се използва символа “,” (запетая).

Видео: